TUZLA
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  YARDIMLARI
 
 
 AİLE YARDIMLARI
 
 • Sosyal Destek Yardımları (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
 • Gıda Yardımı
 • Barınma Yardımları
 • İnternet Erişim Yardımı
 • Yakacak Yardımları
 • Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği Yardımı
 
 
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR
 
 • Afet Yardımı (Deprem,Yangın, Sel vb.)
 • Terör Zararı Yardımı
 • Şehit Gazi Ailelerine Yardım
 
 
DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR
 
 • Devreden Silikozis  Aylığı
 • Engelli Aylığı
 • Engelli Yakını Aylığı
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
 • Kronik Hastalık Yardımı
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 • Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
 • Öksüz Yetim  Çocuğu Yardımı
 • Silikozis Aylığı
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
 • Yaşlı Aylığı
 
 
 
 
 
EĞİTİM YARDIMLARI
 
 • Diğer Eğitim Yardımı
 • Eğitim Materyali  Yardımı
 • Şartlı Eğitim Yardımı (Şey)
 • Şartlı Bağışlardan Yapılan Yardım
 
 
ENGELLİ YARDIMLARI
 
 • Engelli Araç-Protez-Cihaz Yardımı
 • Diğer Engelli Yardımı
 
SAĞLIK YARDIMLARI
 • Diğer Sağlık Yardımı
 • Şartlı Sağlık Yardımı (Şsy)
 • Şartlı Gebelik Yardımı
 • Çoklu Doğum Yardımı
 • Katılım Payı Yardımı
 
İSTİHDAM YARDIMLARI
 • İşe başlama Yardımı
 • İşe Yönlendirme Yardımı
 
TEK SEFERLİK YARDIM
 
 • İlçe Dışında ikamet eden kişilere 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)
 
 G0  Brüt asgari ücretin1/3 ünün altında ise (Kişi Başı Aylık Gelir Durumu) Pirimi Bakanlığımız tarafından ödenenler
 G1  Brüt asgari ücretin1/3 ü ve fazlası (Kişi Başı Aylık Gelir Durumu)          Primi şahıslar tarafından ödenenler