İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ŞARTLI NAKIT TRANSFERİ (ŞNT)

        Sosyal Güvencesi olmayan anne adaylarına  düzenli sağlık kontrol yaptırmaları şartıyla  9 ay süresince sağlık ve nakdi yardım yapılmaktadır.

        0–6 yaş arasında olan okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürmeleri şartlarıyla ekonomik destek vermek üzere düzenli sağlık ve nakdi yardım yapılmaktadır.

        Yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri şartıyla Eğitim Yardımı nakdi yardım yapılmaktadır.

            

        ŞNT Yardımına Kimler Başvurabilir?

        ŞNT Eğitim Yardımı için: İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,

        ŞNT Sağlık Yardımı için: 0-6 yaş arasında çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,

        ŞNT Başvuruları Hangi Tarihlerde ve Nereye Yapılır?

        ŞNT başvuruları uygulama devam ettiği sürece her yılın 15 AĞUSTOS ve 15 EKİM tarihleri arasında, kişinin ikamet ettiği yerde; İllerde Valilik, İlçelerde ise Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.

        ŞNT’de Aylık Ödeme Miktarları Ne Kadardır (2008 yılı için)ve Ödemeler Nasıl Hesaplanmaktadır?

        ŞNT Eğitim Yardımları için: Çocukların düzenli olarak okula devam etmeleri şartıyla 1 yıl içersinde toplam 9 aylık olmak üzere yaz ayları hariç 2 ayda bir:

        İlköğretime (1.-8. sınıf arası) devam eden;

  • Erkek çocukları için aylık 20 TL. 
  • Kız çocukları için aylık 25 TL. 

        Ortaöğretime (9.-12. sınıf arası) devam eden;

  • Erkek çocukları için aylık 35 TL,
  • Kız çocukları için aylık 45 TL’dir.

        ŞNT Sağlık Yardımları için: 0–6 Yaş arası Erkek ve Kız çocukları için sağlık kontrollerinin yaptırılmasından sonraki ödeme döneminde olmak üzere aylık 20 YTL’dir.

        ŞNT’de Aylık Ödeme Miktarları Ne Kadardır (2008 yılı için)ve Ödemeler Nasıl Hesaplanmaktadır?

        ŞNT Eğitim Yardımları için: Çocukların düzenli olarak okula devam etmeleri şartıyla 1 yıl içersinde toplam 9 aylık olmak üzere yaz ayları hariç 2 ayda bir:

        İlköğretime (1.-8. sınıf arası) devam eden;

  • Erkek çocukları için aylık 20 TL,
  • Kız çocukları için aylık 25 TL,

        Ortaöğretime (9.-12. sınıf arası) devam eden;

  • Erkek çocukları için aylık 35 TL,
  • Kız çocukları için aylık 45 TL’dir.

        ŞNT Sağlık Yardımları için: 0–6 Yaş arası Erkek ve Kız çocukları için sağlık kontrollerinin yaptırılmasından sonraki ödeme döneminde olmak üzere aylık 20 YTL’dir.

        ŞNT Haksahibi Ödemeleri Hangi Koşullarda Devam Eder?

        Başvuruda bulunan kişilerden, ŞNT yardımını almaya hak kazananların ödemeleri aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde devam eder.

        ŞNT Eğitim Yardımı İçin: İlköğretim 1.sınıf ile Lise son sınıf arasında okula giden çocukların, iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık sınırını aşmayacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri,

        ŞNT Sağlık Yardımı İçin: 0–6 yaş grubu çocukların belirlenen tarihlerde sağlık ocaklarına götürülerek sağlık kontrollerinin yaptırılması.