İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ PROJE DESTEK PROGRAMLARI

A -KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ

Ekonomik yoksunluk içinde oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirlenen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine (en az 50-en fazla 100 üyeden oluşan) hayvancılık alanında destek verilmektedir.

 Projenin uygulanması ile tarımsal üretim yapabilmek için yeterli kaynağa sahip olmayan, bir kooperatif bünyesinde birleşip süt sığırcılığı ve koyunculuk yaparak gelir elde etmek isteyen kırsal alanda yaşayan 3294 sayılı yasa kapsamındaki vatandaşlar hedeflenmiştir.

Proje ile koyunculuk ve süt sığırcılığı konularında ise kooperatifler; süt sığırcılığı konusunda 100 ortak için 2’şer baş süt ineği, zorunlu hallerde en az 50 ortak için 2’şer baş inek, koyunculuk konusunda 50 ortak için 25’er baş koyun şeklinde desteklenmekte, Ayrıca küçük gruplar mevcut kooperatiflere katılmaları halinde proje desteğinden yararlanabilmektedir.

Desteklenen Proje Türleri

Meyvecilik Projeleri için:

Gelir getirici projeler kapsamında desteklenen meyvecilik projelerinde, geri ödemelerin ilk 5(beş) yıl ödemesiz, altıncı yıl%20, yedinci yıl%20 sekizinci yıl%30, dokuzuncu yıl %30 şeklindedir.

Büyükbaş Hayvancılığa Yönelik Projeler için:

      Ahırı olan vatandaşlar için 2 baş kültür ırkı en az 3 aylık gebe düve, bir yıllık yem ihtiyacı ve 1 yıllık hayvan hayat sigorta bedeli karşılanarak Tarım il/İlçe Müdürlüğünden projeye teknik destek sağlanacağına ilişkin taahhüt alınması şartıyla proje desteklenmektedir.

Ayrıca Projeden yararlananların sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amacıyla projelerin grup bazlı olarak oluşturmaları halinde vatandaşların müteselsil kefalet yoluyla birbirlerine bağlanarak ve proje tutarın azami olarak 150.000YTL. olarak desteklenmektedir.

Koyun Yetiştiriciliğine Yönelik Küçükbaş Hayvancılık Projeler için;

 25  baş koyun 1  koç, 1  yıllık yem bedeli, hayvanların 1  yıllık sigorta bedeli karşılanarak Tarım Müdürlüğünden Projeye teknik destek sağlanacağına ilişkin taahhüt alınması şartıyla proje desteklenmektedir.

Projeden yararlananların sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amacıyla projelerin grup bazlı olarak oluşturulmaları halinde vatandaşların müteselsil kefalet yoluyla birbirlerine bağlanmasıyla ve proje tutarının azami 50.000 YTL olarak desteklenmektedir.

Proje Desteğinin Başvurusu

Projeden yararlanmak isteyenler İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Tarım İl Müdürlüklerindeki Destekleme Şube Müdürlüğüne başvurdukları takdirde kendilerine yardımcı olunacaktır.

Proje Desteğinin Ödeme Şekli

Başvuruları kabul edilenler, proje bedelini faizsiz olarak birinci ve ikinci yılı ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl içinde 3 eşit taksitte ödemek zorundadır.

B -GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ

Yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri amaçlamaktadır.

Proje Türleri

Bitkisel - hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, hediyelik-turistik eşya üretimi, market işletmeciliği, kuaförlük, terzilik, elektronik eşya satışı, el sanatları, mobilya üretimi ve satışı, konfeksiyon, çiçekçilik, lokantacılık, kırtasiyecilik, elektrikçilik, tornacılık, gümüş eşya üretimi, doğalgaz – sıhhi tesisatçılık vb. konulardaki projelere destek verilmektedir.

Proje Desteğinin Ödeme Şekli;

Gelir getirici projeler için kırsal alanda kişi başına en fazla 15.000.-YTL,  kentsel alanda kişi başına en fazla 15.000 YTL, her iki alt grup için de en fazla toplam 150.000 YTL destek sağlanmaktadır. Gelir getirici projelerde geri dönüşler; ilk yıl ödemesiz, ikinci yıl verilen proje desteğinin %20’si, üçüncü yıl %20’si, dördüncü yıl %30’u ve beşinci yıl %30’u olmak üzere 5 yıl vade ile faizsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

C -İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE DESTEKLERİ

Yoksul kadınlara, işsiz gençlere, düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlamayı amaçlamaktadır.

 Eğitimlerde benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sanayi, ticaret ve esnaf odaları, kooperatifler, birlikler vb.) ile işbirliği yapılarak istihdam güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ahşap, taş, toprak, metal işleme, dokumacılık, terzilik, elektronik eşya tamiri, forklift operatörlüğü, gemi kaynakçılığı, sekreterlik-ön muhasebe, tesisatçılık, yaşlı bakıcılığı vb. konulardaki projelere destek verilmektedir.

D -İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMET PROJE DESTEKLERİ

Sokakta çalışan/yaşayan çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum merkezleri veya sosyal amaçlı merkezlerin kurulması veya mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesi amaçlamaktadır.

E -GEÇİCİ İSTİHDAM PROJE DESTEKLERİ

Toplumun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalıştırılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

F -TOPLUM KALKINMASI PROJE DESTEKLERİ

Entegre bir yaklaşımla geniş alanlarda birbirini tamamlayıcı birden fazla projenin birlikte uygulanması ve bu kapsamda toplum kalkınmasına yönelik çalışmalar ile gelir getirici, eğitim içerikli ve sosyal hizmet projelerinin birlikte uygulanabilmesine olanak tanımasıdır