Kuruluş Amacı

        14.06.1986 tarih ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu ile her il ve ilçede fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara ihtiyacına göre nakdî ve aynî yardımlarda   bulunmak, Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur.