TUZLA
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
  En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)
 
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
14 GÜN
8
ÇOKLU DOĞUM YARDIMI
 
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
30 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,
Sel vb.)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
7 GÜN
10
TERÖR ZARAR
YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Terör zararı tespit tutanağı
 
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
 
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ VE SOSYAL HİZMET PROJELERİ)
 
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
13
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
1. GSS başvuru formu  (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (kendisi ,eşi ve ailedeki 18 yaş üstü çocuklar, aynı hanede kalıyorsa anne , babanın)
 
30 GÜN ( İlk Defa Başvuruluyorsa)
15 Gün  (İtiraz Başvurularında )
14
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
15
 
2022  SAYILI KANUNUN UYGULAMASI
(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)
 
1-2022  Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
5-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
 
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
16
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
 
17
ÖKSÜZ YETİM  VE ASKER ÇOCUĞU YARDIMI
 
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
 
18
KATILIM PAYI YARDIMI
 
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
 
19
 
YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI
 
 
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Yabancı Tanıtma Belgesi veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
 
30 GÜN
 
20
KRONİK HASTALIK YARDIMI
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
14 GÜN
20
KRONİK HASTALARA ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ YARDIMI
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin  sağlık kurulu raporu
 
 
7 GÜN
21
ŞEHİT VE GAZİ AİLELRİNE YARDIM
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 
7 GÜN
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak Sosyal güvenlik kapsamındaki muhtaç vatandaşlara yapılacak sosyal yardımların usul ve esasları 27.11.2012 tarih ve 21631 sayılı yazı ile vakıflara duyurulmuş olup; 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli muhtaçlık sınırı 483,64 TL olarak belirlenmiştir.  
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri       :                                                                                                         İkinci Müracaat Yeri: 
İsim                               : Meryem YILMAZ                                                                          İsim                 :  Ali AKÇA
        Unvan                            : Vakıf Müdürü                                                                                 Ünvan              :  Kaymakam
        Adres                             : İstasyon Mah. Hatboyu Cd.No:122                                                Adres               :  Hükümet Konağı Evliya Çelebi Mah.
                                                  Tuzla İSTANBUL                                                                                                    Hatboyu cad. No:1 Tuzla İSTANBUL
        Tel.                                 : 0 (216) 446 62 20                                                                           Tel.                    :  0 (216) 701 14 50
        Faks                               : 0 (216) 395 61 11                                                                           Faks                  :  0 (216) 701 14 55
        e-Posta                           : İstanbul.tuzla@sydv.org.tr                                                             e-Posta              :