T.C. TUZLA KAYMAKAMLIĞI 

   

                                             

T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 


Bulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   Tuzla Devlet Hastanesi

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

KURUM

 

 TUZLA  DEVLET HASTANESİ

 

Opr. Dr. İrfan FIRAT

Tuzla Devlet Hastenesi Başhekimi  

 

İletişim Bilgileri

Web Sitesi:

www.tuzladevlethastanesi.gov.tr

     E-mail: info@tuzladevlethastanesi.gov.tr

Telefon:

  216 494 09 52  216 494 09 52 -  494 09 53 - 494 09 54

Fax:      

 216 494 09 59 - 493 70 75

Adres:

 

                                                                   Tuzla/İSTANBUL

 

 

  


Tuzla Devlet Hastanesi

                Hastane binamız Tuzla Belediyesi tarafından 1997 yılında yaptırılmıştır. 2002 yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiş ve SSK Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2004 yılında Devlet Demiryolları Yakacık Hastanesi Çocuk Kliniği taşınmış ve SSK Kartal Hastanesi Tuzla Semt Polikliniği olarak hizmet vermiştir. 1902.2005 tarih ve 5283 sayılı yasa ile SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile Pendik Devlet Hastanesine bağlanmıştır. 26/042005 tarihinde 3072 sayılı bakanlık oluruyla Tuzla Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

                   Tuzla Devlet Hastanesi 50 yatak kapasitelidir. Poliklinik bölümlerimiz : Dahiliye, Kulak Burun Boğaz, Göz, Ortopedi, Cildiye, Üroloji, Nöroloji, Diş birimlerinden oluşmaktadır.

                   22 Doktor, 22 Hemşire ve toplam 60 personelle günlük 1200 hastaya poliklinik hizmeti,ortalama 250 hastaya da acil poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

Hastane İdaresi   

 

Op.Dr.Turgut TÜRKAN

Baştabip.

Dr.Ayhan ERENOĞLU

Baştabip Yard.

Uz.DR.Rukiye KORUR

Baştabip Yard.

Yaşarbir BİLGİN

Hastane Müdürü

İftariye AKBULUT

Başhemşire

Hüseyin KARASÜLEYMANLIOĞLU

Müd.Yard.(Satınalma)

Hasan METE

Müd Yard.(Semt Pol)

Nuray SANCAKLI

Müd Yard.(Semt Pol)

Gülcan GÜLPINAR

Başhemşire Yard.

Aynur KOCA

Başhemşire Yard.

Dursune DEMİRBAŞ

Acil Sorumlu Hemşiresi

 

 Misyonumuz   

* Sağlık hizmetlerini zamanında ve kusursuz teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamak,

* Sürekli eğitim desteği vererek ve katılımcı yaparak çalışanların gelişimini ve motivasyonunu sağlamak,

* Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak,

* Türkiye’de sağlık sektörü alanında ilkleri gerçekleştirerek sağlık sektörüne katkıda bulunmak,

* Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve çevreye saygılı olmak,

* Hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın güvenini kazanarak en iyi şekilde hizmet vermek.

 

Hasta Hakları   

  

 Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten
faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12. Saygınlık görme:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17. Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,


HAKLARI VARDIR.

 

 

 

Ali Rıza ÇALIŞIR
Tuzla Kaymakamı

Haber ve Duyurular
 

 


Tel: 0 (216) 701 14 50