T.C. TUZLA KAYMAKAMLIĞI 

   

                                             

T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 


Bulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   Mal Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

KURUM

 

 MAL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Selami ERHAN

Mal Müdürü

 

İletişim Bilgileri

Web Sitesi:

 

E-mail:

Telefon:

  216 701 14 50   

Fax:      

 

Adres:

 Evliya Çelebi mah.  Hatboyu Cad.  No:3     Kaymakamlık Binası

                                                                      Tuzla/İSTANBUL

 

 

Faliyet Alanları

İlçemiz Malmüdürlüğü , Kaymakamlık Hizmet Binasında 2 servis, 1 vezne, 1 Müdür odası ile hizmet vermektedir. Bünyesinde ; sadece Muhasebe Servisi bulunup, Milli Emlak, Gelir, Muhakemat servisleri bulunmamaktadır.

 

Müdürlüğümüz ;         
                      1 Malmüdürü

1 Muhasebe Uzmanı

1 Muhasebe Şefi

2 Veznedar

4 Memur

1 Kaloriferci ile hizmet vermektedir.

 

 


TUZLA MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre;
    a) İlgili idarenin yazısı
    b) Mahkeme kararı
    c) İdari para cezası karar tutanağı
    d) Ecrimisil ihbarnamesi   
    e) İlgilinin Beyanı
15 Dakika
2 Adli Teminat İşlemleri 1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı 15 Dakika
2- İadesinde;
a) Mahkeme Kararı
b) Alındı aslı
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
3 Teminat Alınması 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 15 Dakika
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler 
4 Kesin Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 45 Dakika
2- Alındı belgesi
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5 Geçici Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 45 Dakika
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 1- Alındı belgesi 1 Saat
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
7 Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 Dakika
8 Emanet iade işlemleri 1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 30 Dakika
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
9 Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi 1- Dilekçe 1 Saat
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
10 2022 sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu  1- Başvuru Formu 30 Dakika
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
5- İlgili Kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu
          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
         Mücbir sebep, sistem arızaları (say2000i sistemi), elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
         Kasa, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kapatılır. (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Md.12/6-a)

     

İlk Müracaat Yeri  : TUZLA MALMÜDÜRLÜĞÜ

İsim                         :  Selami ERHAN

Unvan                      : Malmüdürü

Adres                       : Evliya Çelebi mah.Hatboyu cad.TUZLA

Telefon                    : 0216 701 14 50

Faks                         :

e-posta                    : sym34178@muhasebat.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri         :TUZLA KAYMAKAMLIĞI

İsim                                   : Ali Rıza ÇALIŞIR

Unvan                                : Kaymakam

Adres                                 : Evliya Çelebi mah.Hatboyu cad.TUZLA

Telefon                               : 02167011450(Dahili 3805)

Faks                                   : 02167011455

e-posta                               : Tuzla@icisleri.gov.trAli Rıza ÇALIŞIR
Tuzla Kaymakamı

Haber ve Duyurular
 

 


Tel: 0 (216) 701 14 50