Başvuru Koşulları

·Başvuru, kişinin ikamet ettiği il Valiliğin veya ilçe Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır;

·Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi bulunduğu il ya da ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ na ibraz etmek kaydıyla;

·Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olan olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,

·Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.

Başvuru.doc